SPØRGSMÅL OG SVAR

Opslagstavle

Fejlmelde

Kontakt/hjælp/SMS

Vaskehuset

Manglende varme

Forbrugsregnskab

Foreningsdokumenter

Tilladelser

Bliv medlem

Årsmøde

APTUS - nøgler og dørtelefon med videre


Elektronisk opslagstavle i din opgang
Hver opgang har en elektronisk opslagstavle. Her vil der løbende blive udsendt nyheder og fælles beskeder til beboerne i opgangen. Du kan som beboer også selv nemt og bekvemt skrive ud til alle dine naboer, og dermed kan du generelt holde dig orienteret om, hvad der sker i opgangen.

For at tilmelde sig disse opslagstavler skal du blot skrive til nedenstående adresser og bede om at blive tilmeldt. Du får bekræftelse, når du er tilmeldt og du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge instruktionerne, der sendes med i bunden af alle beskeder sendt gennem opslagstavlen. Her finder du din opgangs adresse:

HUS REFSNÆS I
r37@refsnæsgaard.dk - til opgangen Refsnæsgade 37

r35@refsnæsgaard.dk - til opgangen Refsnæsgade 35

HUS REFSNÆS-FENSMARK
r33@refsnæsgaard.dk - til opgangen Refsnæsgade 33

f34@refsnæsgaard.dk - til opgangen Fensmarkgade 34

HUS FENSMARK-TIBIRKE
f36@refsnæsgaard.dk - til opgangen Fensmarkgade 36

f38@refsnæsgaard.dk - til opgangen Fensmarkgade 38

t8@refsnæsgaard.dk - til opgangen Tibirkegade 8

HUS TIBIRKE
t10@refsnæsgaard.dk - til opgangen Tibirkegade 10

t12@refsnæsgaard.dk - til opgangen Tibirkegade 12

t14@refsnæsgaard.dk - til opgangen Tibirkegade 14

HUS TIBIRKE-GULDBERG
t16@refsnæsgaard.dk - til opgangen Tibirkegade 16

gp6@refsnæsgaard.dk - til opgangen Guldbergs Plads 6

gp8@refsnæsgaard.dk - til opgangen Guldbergs Plads 8

Bestyrelsen udsender også målrettede beskeder her, så det kan være en god idé at tilmelde sig uanset om man har noget på hjerte eller ej.

tilbage til toppen


Fejl
Vil du fejlmelde noget, så skriv til fejl@refsnæsgaard.dk. Her kan du give besked om en brandalarm, der bipper; en pære, der er gået etc.

tilbage til toppen


Administrator hjælper gerne
Generelt når det drejer sig om spørgsmål vedrørende og anmeldelse af forsikringsskader, vedrørende køb/salg af lejligheder, udfyldelse af myndighedspapir og lignende, anbefaler vi dig at tage kontakt med vores administrator. Dem kan du bland andet nå på hverdage mellem 10-14 på telefon 44 22 97 01, via deres hjemmeside www.boligexperten.dk samt WEB Beboere eller deres nye portal ProBo, derudover også skriftligt gennem adressen info@refsnæsgaard.dk.

SMS bliver ikke besvaret
SMS sendt til 31 33 98 34 besvares ikke. Det er af den enkle anledning at SMS sendt til dette telefonnummer bliver ikke modtaget af nogen, hvilket gør det svært at kunne besvares. Det anbefales at du istedet ringer hvis du ikke finder dit svar på denne side.

tilbage til toppen


Vaskeri
Vaskeriet har åbent alle dage frem til 23.00 (maskinerne stopper ved midnat). Tørretumblerne er kun åbne mellem 06.00-23.00. Der kan ikke bestilles tid. Man betaler ved at booke med sin aptus-nøglebrik på panelet i vaskeriet. Alt uafhentet vasketøj fjernes én gang om ugen. En vask koster 15, kroner. En tur i tørretumbler (cirka 30 minutter) koster 15, kroner.

andre tørremuligheder
Der findes også tørrefaciliteter til tøj i de to skure længst væk fra vaskehuset.

forbrug
Forbrug for vaskeriet opkræves bagudrettet. Opkrævningen er forskudt, sådan at forbrug i for eksempel januar bliver opkrævet i marts.

Hvis du oplever noget uregelmæssigt omkring opkrævning bedes du i første omgang undersøge, om det kan skyldes, at du er blevet opkrævet betaling for flere perioder på én gang (hvis den tidligere periode ikke blev opkrævet). Skriv til aptus@refsnæsgaard.dk, hvis du mener noget alligevel er forkert med forbruget.

fejl på maskinerne
Hvis en maskine ikke fungerer og fortsat kan bookes i vaskehuset, skriv til fejl@refsnæsgaard.dk og meld fejlen sammen med en kort beskrivelse af fejlen der. Hvis en maskine ikke kan bookes, er problemet allerede kendt, og du behøver ikke foretage dig noget yderligere, hvis du ikke ønsker at rykke om reparation telefoniskt på 31 33 98 34.


tilbage til toppen


Manglende varme
Hvis du har svært at få varme i dine radiatorer, kan det hjælpe at udlufte dem. Det gøres ved at skrue op termostaten (håndtaget) til maks og derefter åbne udluftningsventilen (HUSK BALJE OG KLUD). Ventilen sidder generelt på modsatte side af termostaten og åbnes med en specialnøgle. Når luft/snavset vand ikke længere sprøjter ud, men vandet er klart, skal du igen lukke ventilen. Derefter burde varmen komme tilbage.

Er dette ikke tilstrækkeligt, så skriv til fejl@refsnæsgaard.dk eller ring til Rolf på 31 33 98 34.

tilbage til toppen


Forbrugsregnskab
Vores regnskab for vand, varme og delvis elforbrug bliver opgjort 1 gang om året. Typisk bliver dette automatisk udsendt omkring påske. Administrator besvarer spørgsmål og tager sig af klager. Skriv til varme@boligexperten.dk ved spørgsmål.

tilbage til toppen


Leder du efter referater/årsrapport eller lignende?
Brug WEB Beboere på vores administrators hjemmeside www.boligexperten.dk, for at logge ind på WEB Beboere skal du bruge det brugernavn og adgangskode som hver måned står oplyst på din BS-oversigt eller regning fra foreningen, alternativt kontakter du Boligexperten eller bruge deres nye platform ProBo.

tilbage til toppen


TILLADELSER

Tilladelse til erhverv
Det er tilladt at bedrive liberalt erhverv i sin andelsbolig, men det skal søges tilladelse hos bestyrelsen for det. Læs også vedtægt § 6.5. Skriv til info@refsnæsgaard.dk ved en sådan ansøgning og/eller kontakte Rolf på telefon 31 33 98 34.

Henstand
Hvis du har brug for at bede om henstand, ring da til Rolf på 31 33 98 34, så kan vi aftale, hvad vi gør for at hjælpe dig på bedste vis. Læs også vedtægt § 7.

Ombygning, sammenlæggning og byggetilladelse
En del byggeprojekter kræver en byggetilladelse fra Københavns Kommune. Kig først på kommunens hjemmeside for at finde svar på, om dit planlagte arbejde kræver tilladelse. Læs også vedtægt §§ 8, 9 og 12.4.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du rekvirere en fuldmagt fra foreningen elektronisk, for at få lov at søge om tilladelse fra kommunen. Dette foregår elektronisk via www.bygogmiljo.dk og med bestyrelsen@refsnaesgaard.dk som modtageren ved rekvireringen/anmodningen. Du må ikke sende ansøgningen til kommunen, inden du har modtaget en bekræftelse på, at bestyrelsen har givet dig fuldmagt. Gør du alligevel det, kan bestyrelsen ikke give dig en fuldmagt, og du får afslag fra kommunen.

Kontakt Rolf på 31 33 98 34, hvis godkendelsen fra bestyrelsen trækker ud.

Det er vigtigt at søge om tilladelse før større byggeprojekter, da en manglende godkendelse fra kommunen kan betyde, at du ikke kan få godkendt dit byggeri i forbindelse med et eventuelt salg.

Tilladelse til fremleje
Det er i udgangspunkt ikke tilladt at fremleje sin lejlighed helt eller delvis, dog forekommer det en del undtagelser. Læs vedtægt § 10 og husk at søge tilladelse fra bestyrelsen ved at skrive til info@refsnæsgaard.dk og/eller ringe Rolf på telefon 31 33 98 34. Fremleje og bofælleskab er juridisk ikke samme forhold.

tilbage til toppen


Medlemskab - for ikke-medlemmer
Ønsker du at en ven eller bekendt skal få oplysninger om muligheden at søge en lejlighed i vores forening, så opfodre din ven/bekendt at sende en tom besked til medlemskab@refsnæsgaard.dk. Alle, der skriver til denne adresse, vil blive tilføjet en liste som får besked om når en ledig lejlighed findes. Vil du som medlem også have besked når en ledig lejlighed findes, meld dig til din opgangs opslagstavle beskrevet højst op på siden. Lejligheder, der ikke afsættes internt, fordeles ved lodtrækning. Vi har desværre ikke ressourcer til at besvare individuelle henvendelser fra ikke-medlemmer, hvor vi sætter pris på hvis du hjælper din ven/bekendt med at besvare deres spørgsmål indledningsvis. Læs også vedtægt § 12.5.

tilbage til toppen


Forslag til generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling er din mulighed for at få indflydelse. Det er her vi i fællesskab udveksler synspunkter og tager vigtige beslutninger for foreningen. Generalforsamlingen er også en god lejlighed til at mødes med bestyrelsen og dine naboer. Læs også vedtægt §§ 11, 20 til 22.

Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt inden den 20. februar. Send dit forslag til info@refsnaesgaard.dk. Bestyrelsen kontakter dig, hvis de har spørgsmål til dit forslag. Ring til Rolf på 31 33 98 34, hvis du ikke hører tilbage inden 7. marts.

tilbage til toppen


APTUS

Ønsker du tilføje/ændre dit navn i dørtelefon/børnetelefonen?
Hvis din husstand ikke tidligere er registreret i Aptus-anlægget med navn og telefonnummer ombedes du gøre følgende ting:

 1. ring telefon 35 35 61 60 fra den telefon du ønsker få registreret i anlægget og indtal en besked hvor du siger dit navn og at opkaldet er for at bekræfte telefonnummeret som skal registreres
 2. send efterfølgende et e-post til aptus@refsnæsgaard.dk og bekræft det telefonnummer, som dørtelefonen skal ringe til ved besøg og bekræft, hvordan du staver dit navn.

Tænk på at alle internetkunder hos DanskKabelTV (tidlige kendt som ComX) har muligheden at tilkøbe deres standard fastnettelefoni abonnement for 0, kroner om måneden. Flere navne kan registreres med samme nummer, men samme navn kan kun registreres med et telefonnummer.

Alle registreringer af navn i dørtelefon foretages med udgangspunkt i andelsbevis/købsaftale/overdragelsesaftale, men selvsagt kan husstandsmedlemmer trods dette registreres.

Hvis navn på andelshaver ikke passer med et af de nævnte tre dokumenter, forlænger vi dokumentation på eventuel navnændring, typisk vielsesattest eller tilsvarende. Send først relevant dokument til info@refsnæsgaard.dk med ønsket om at navn skal rettes. Først efter rettelse kan navn tilføjes i dørtelefonen.


Har dit barn lige lært at læse sit eget navn? Få dit barn skrevet i børnetelefonen!
Når børn knækker læsekoden og kan læse sit eget navn, åbnes en ny verden for dem. De lærer hurtigt nye ting, heriblandt Aptus-anlægget. Oplys på aptus@refsnæsgaard.dk dit barns navn og hvilket telefonnummer barnet skal registreres med, så registreres barnet i børnetelefonen ved vaskehuset/boldbanen uden afgift. Denne telefon er særligt tilpasset børnehøjde, så de kan bruge den til at ringe til forældre eller legekammerater, når de er nede i gården uden at have brug for at råbe på forældre nede i gården. Opfordr dem til at bruge den og bær over med, at de bruger den ekstra meget i starten. Er der brug for det, holder vi gerne et lille møde i gården, hvor barnet bliver lært op i telefonen - de lærer det lynhurtigt.

Fungerer din dørtelefon ikke?
Det er 4-5 mulige fejl:

 • din telefon (fejlsøg gerne med at låne en andens telefon)
 • dit telefonabonnement (kontakte din telefonudbyder)
  • hvis du bruger DanskKabelTVs fastnetstelefoni
  • kan din strømforsyning til din NT-boks være på vej at gå i stykker (fejlsøg gerne med hjælp af en strømforsyning fra en hjælpende nabo, kontakt ellers DanskKabelTV)
  • eller er det din NT-boks som har gået i stykke eller skal blot omstartes (prøv selv at omstarte den, kontakt ellers DanskKabelTV)
 • foreningens telefonabonnement (alle i opgangen oplever det samme som du gør, bekræft med en nabo inden du melder det til foreningen, skriv til fejl@refsnæsgaard.dk eller forsøg at ringe 31 33 98 34)
 • Aptus-anlægget (alle i opgangen oplever det samme som du gør, bekræft med en nabo inden du melder det til foreningen, skriv til fejl@refsnæsgaard.dk eller forsøg at ringe 31 33 98 34)

Ønsker du at registrere en eksisterende brik/kort i Aptus-anlægget som nøgle?
Har du i forvejen har en brik eller et kort fra et andet anlæg, arbejdsplads eller endda et rejsekort, og ønsker registrere dette kort/brik i vores Aptus-anlæg bedes du gøre følgende ting:

 1. fremvise dit kort/brik til valgfri læsere i ejendommen og se at kortet/brikken afvises/nægtes adgang i skærm eller med et rødt lys
 2. send efterfølgende et e-post til aptus@refsnæsgaard.dk hvor du oplyser følgende 5 oplysninger
  • hvem du er, i hvilken andel du bor
  • ved hvilken læsere du har fået afvist dit kort/brik
  • hvad for slags kort/brik du fik afvist
  • hvornår du fik kortet/brikken afvist
  • hvem som er tænkt at være fast brugere af kortet/brikken
 3. beløbet 10, kroner per kort/brik bliver opkrævet over boligafgiften.

Tænk på at det er kun når din brik/kort bliver afvist af en læsere som beskrevet i punkt et, som den kan registreres i vores anlæg. Og brikken åbnes kun op for adgang når betaling er registreret.

Skal du købe en brik til Årstiderne?
Det er ikke nødvendigt, Årstiderne har allerede adgang til vores ejendom med en rød aptus-brik med indgraveret tal 1 på sig for alle fortrapper. Gør dem opmærksom på dette eller bede dem kontakte foreningen på telefon 31 33 98 34.

Har du tabt en brik du ønsker få spærret?
Du kan spærre en brik/kort du har registreret ved at oplyse os om det. Oplys os på aptus@refsnæsgaard.dk om følgende ting:

 • hvem du er/hvor du bor
 • hvem som er fast bruger af brikken/hvilket navn du oplyste ved registreringen/ændringen
 • cirka hvornår brikken sidst blev brugt og hvor

Husk at du kan hæve spærringen igen på et senere tidspunkt, hvis brikken finder hjem igen, samt at brikken ikke kun er din nøgle til vores hus, det er også dit betalingskort i vaskehuset.

Er en spærret brik blevet fundet og ønsker du at hæve spærringen?
Du kan aktivere en spærret brik/kort, hvis du beder os om det, du tilpasser kun instruktionen for spær af brik foroven til at aktivere den.

Tænk på at det er unødvendigt at aktivere en brik/kort hvis den alligevel ikke skal tages i brug direkte, specielt hvis du allerede har mere end en reserve aktiv. De udgør en sikkerhedsrisiko når den ikke er under opsyn og du husker måske ikke under hvilket navn den registreres hvis den igen skal spærres.

Ønsker du købe en brik mere?
Foreningen sælger Aptus-brikker for 50, kroner brikken, inklusive registrering. For at købe en sådan ombedes du at på aptus@refsnæsgaard.dk oplyse os følgende oplysninger:

 • hvem du er/hvor du bor
 • antal brikker du ønsker købe
 • for hver brik du tilkøber ombedes du oplyse navn på tiltænkt fast bruger for denne brik, er det kun en reserve skriv “reserve” som vi typiskt registrerer én af
 • beløbet 50, kroner per kort/brik bliver opkrævet over boligafgiften.

Tænk på at hvis du i forvejen har brikker/Rejsekort eller andre kort, kan du lade registrere dem istedet for at købe en helt ny brik, se instruktion for oven at registrere eksisterende kort.

Vil du spærre en brik/kort for at kunne bruge vaskehuset?
Hvis du gerne vil give nogle bestemte en nøgle for at få adgang til opgangerne, men ikke ønsker at disse bruger skal have adgang til vaskehuset/kunne vaske tøj for din regning i vaskehuset. Oplys os om dette på aptus@refsnæsgaard.dk, så kan vi spærre brikken/nøglen for kun vaskehuset.

Vil du gerne have at din brik/kort også skal kunne bruges til lille port?
Desværre er det to forskellige låsesystemer i Refsnæsgaard. Det betyder at din/e nøglebrikker/-kort som du i forvejen bruger til Aptus-anlægget ikke kan registreres på Scantron-anlægget. A/B Refsnæsgaard II har ansvaret for bestilling, betaling og administration af Scantron-anlægget til lille port, derfor opfordrer vi dig at skrive til adressen lilleport@refsnæsgaard.dk og be om at få lov at købe nye brikker af dem.

tilbage til toppen